Název a sídlo:

Český svaz zaměstnavatelů v energetice
Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Evidence:

Ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 1812.
IČO: 18631584
DIČ: CZ18631584

Bankovní spojení a číslo účtu:

ČS Praha 1, Rytířská 29
1931384369/0800