Název a sídlo:

Český svaz zaměstnavatelů v energetice

Partyzánská 7, 170 00 Praha 7


Evidence:

V spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 1812.

IČO: 18631584

DIČ: CZ18631584


Bankovní spojení a číslo účtu:

ČS Praha 1, Rytířská 29

1931384369/0800