Časopis ENERGETIKA

Časopis ENERGETIKA je odborný měsíčník pro elektrárenství, teplárenství a užití energie. Vychází od roku 1951, do roku 2015 byl jeho vydavatelem ČSZE. Od roku 2016 je vydavatelem i nakladatelem Asociace energetických manažerů. ČSZE s časopisem ENERGETIKA nadále spolupracuje, členské subjekty Svazu mohou přes Sekretariát Svazu objednávát případnou inzerci v časopise. 

Časopis se zabývá problematikou výroby a distribuce elektřiny a tepla a souvisejícími oblastmi a věnuje se zejména těmto tématům: Energetické hospodářství, Elektroenergetika, Energetické strojírenství, Obnovitelné zdroje energie, Zásobování teplem, Úspory energie, Životní prostředí.


Prezentace ČSZE v časopise ENERGETIKA


Rok 2018
 

Redakce

PhDr.František Petružalek, Zdeňka Konopásková
Tel.: 266753581, tel./fax: 266753580
E-mail: redakce.energetika@csze.cz
www.casopisenergetika.cz
Index 46 507, ISSN 0375-8842
Časopis je zapsán do evidence periodického tisku pod číslem MK ČR E 2922