EURELECTRIC:

EURELECTRIC je odvětvovým sdružením zastupujícím společné zájmy evropského odvětví elektroenergetiky v Bruselu. Jeho nejdůležitější činností je sledování procesu přípravy energetické legislativy na evropské úrovni, formulace společných pozic a jejich aktivní prezentace vůči evropským institucím. V rámci EURELECTRIC se připravují poziční materiály pro veřejné konzultace i stanoviska vůči konkrétním legislativním návrhům Evropské komise a pro průběh legislativního procesu v Evropském parlamentu a Radě.


Ing. Lucie Horová                       Tel: + 420 724 363 702                   Email: horova@csze.cz


http://www.csze-eurelectric.cz/

www.eurelectric.org