KONFERENCE ČSZE – “KAM SMĚŘUJE ČESKÁ ENERGETIKA?”

Datum
2015-09-17

Místo
Výstaviště Brno, Výstaviště 1, Brno

Český svaz zaměstnavatelů v energetice je od roku 1998 pravidelným účastníkem Mezinárodního strojírenského veletrhu a současně se aktivně podílí i na jeho doprovodném programu.

Cílem letošní odborné konference na téma "Kam směřuje česká energetika?", kterou organizuje ČSZE dne 17. září 2015, je zejména seznámení odborné veřejnosti s názory předních českých odborníků v energetice na aktuální vývoj a rizika v tomto odvětví.

 

Program:

9:00 – 9:30 Registrace  
9:30 – 9:40 Zahájení konference Ing. Jan Klas, člen představenstva a ředitel, ČSZE
9:40 – 10:05 Aktuální legislativní změny v oblasti české energetiky

Ing. Ladislav Havel, ředitel odboru elektroenergetiky,
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

10:05 – 10:30 Vývoj architektury evropského plynárenství Ing. Vratislav Ludvík, nezávislý konzultant
10:30 – 10:55 Výzkum a vývoj pro jadernou energetiku Ing. Jan Kysela, CSc., vědecký ředitel, Centrum výzkumu Řež s.r.o.
10:55 – 11:10 Přestávka na kávu  
11:10 – 11:35 Energetický sektor ĆR z pohledu zajištění dostatku uhlí pro klasickou energetiku a teplárenství

Ing. Jan Vondráš, jednatel, Invicta BOHEMICA, s.r.o.

11:35 – 12:00 Energetické možnosti využití hlubinných dolů po ukončení těžby Ing. Pavel Bartoš, předseda představenstva a generální ředitel, FITE, a.s.; člen Rady vlády pro energetickou a surovinou strategii
12:00 – 12:25 Panelová diskuze, prostor pro dotazy z auditoria  
12:25 – 12:30 Ukončení konference Ing. Jan Klas, člen představenstva a ředitel, ČSZE

 

Účast na konferenci je bezplatná na základě předchozí registrace (registrovaní navíc obdrží volnou vstupenku na MSV 2015). Registraci je možné uskutečnit online zde, nebo offline pomocí formuláře, který je ke stažení .doc nebo .pdf.

 

Organizační zajištění: