Tisková zpráva ze dne 21. 12. 2016

Jedno velké téma pro dva různé veletrhy

12. ročník veletrhu MODERNÍ VYTÁPĚNÍ 2017 se bude konat souběžně s veletrhem DŘEVOSTAVBY 2017. Jednotící téma: VYTÁPĚNÍ


Infobox

Oba dva veletrhy se konají souběžně na Výstavišti Praha – Holešovice v termínu 2. – 5. 2. 2017.


Možná se zeptáte, čím by vás tyto každoročně probíhající akce mohly letos překvapit? Co se za rok tak asi může změnit, když víme, že vývoj v oblasti konstrukcí topidel či dřevostaveb neprobíhá ze dne na den? Přelomné novinky tak ani v jedné oblasti nemůžeme čekat každý měsíc. Nebo snad ano? A proč oba veletrhy vlastně „spojujeme“? To, že se konají ve stejnou dobu, přece není důvod k zobecňování?

Naopak, důvodů je několik. Určitě to není o tom, že jste loni nestihli polovinu pavilonů. Jde především o fakt, že vývoj v těchto dvou sektorech velmi silně ovlivňuje řada vnějších i vnitřních faktorů – legislativních nařízení, předpisů, požadavků. Na druhé straně přicházejí inovované stavební postupy, nové materiály, konstrukce. Totéž platí i o výrobcích topenářských technologií či nových zdrojů paliv. Vytváří se tak dynamické prostředí vzájemně se posouvajících, doplňujících a spolupracujících oblastí, které rozhodně mají co nabídnout. 

Příkladem může být blížící se rok 2020, kdy všechny domy v ČR postavené budou muset odpovídat pasivnímu standardu. Jak se s tím vyrovnávají výrobci roubených, skeletové a další typů dřevostaveb, je jistě zajímavá otázka. Tomuto standartu se musí přizpůsobit i výrobci z různých oborů vytápěcích technologii. Pokud se mají tyto stavební a vytápěcí technologie stát v roce 2020 součástí schvalovacích procesů, musí být známé už dnes.

Jak si v takové pasivní dřevostavbě zapálíte krb či krbová kamna? Pokud nebudete moci snížit dolní hranici výkonu například na 2 kW, tak v domě nevydržíte už po zapálení krbu. Ještě před několika málo léty by se vám ale výrobci těchto spotřebičů vysmáli jako snílkovi. Dnes už se mnozí z vystavovatelů budou moci pochlubit i vyspělejšími metodami regulace výkonu a práce s přebytečným teplem. Dynamicky se vyvíjí i nabídka tepelných čerpadel. Zvýšená konkurence je důvodem, proč se můžete těšit na zajímavé novinky v oblasti tepelných čerpadel. Zdokonalují se čerpadla vzduch-vzduch či vzduch-voda, v obou případech je provoz možný i bez realizace vrtů či plošných kolektorů.

A co s vyrobeným teplem v energeticky úsporném domě? Teplo vyrobené a „použité“ lze přeměnit na zdroj pro teplo nové. Na veletrhu moderního vytápění budou zastoupeny i firmy nabízející nejnovější možnosti v oblasti rekuperačních jednotek a systémů pracujících na bázi již vyrobené energie.

Tím zásadním co se ale v poslední době velmi rychle mění, je filozofie vytápění. Není důležité mít ten nejsilnější zdroj, ale ten optimální. Mít možnost vznikající přebytečnou energii někam uložit. Praxe hlavního a záložního zdroje ustupuje tzv. energetické spolupráci. Stále častěji to jsou duální a terciální systémy, které čerpají právě z odlišnosti svých zdrojů ve prospěch vzájemného doplňování. Jedno polínko může potěšit plamenem, ohřívat prostor teplovzduchem a přebytečné teplo odkládat do zásobníku napojeného na sluneční kolektory a dohřívaného nočním proudem. Inteligentní ventil pak dokáže vybírat mezi jednotlivými zdroji a udržovat tak stálou teplotu. Právě schopnost spolupráce a interakce jednotlivých systémů navzájem je cesta, na kterou reagují i výrobci dřevostaveb. Výsledkem může být množství různých řešení pro každý individuální projekt.

To zahřeje a stojí za pozornost. Za zvučná jména vystavovatelů nabízející tuzemské i zahraniční špičkové technologie v oblasti vytápění jmenujme alespoň KVS EKODIVIZE a.s., Jaroslav Cankař a syn – ATMOS, ESEL TECHNOLOGIES s.r.o., HAAS+SOHN Rukov, s.r.o., Ptáček - velkoobchod, a s., ABX spol. s.r.o., KRBY KURKA, STIEBEL ELTRON spol. s r.o., IVT s.r.o. organizační složka, Mastertherm s.r.o., ŠTORC TZB s.r.o., REGULUS spol. s r.o., Rosa In. s.r.o., R&B Tsekki s.r.o., Zehnder Group Czech Republic s.r.o., ESBE GmgH, MORAFIS - SEVER, spol.s.r.o., REGULUS spol. s r.o., ELEKTRODESIGN VENTILÁTORY spol. s r.o., NEWAG s.r.o., Reheat s.r.o., …atd.

 

text: Stojan Černodrinski                  

foto: archiv firem

www.modernivytapeni.cz

Tisková zpráva ze dne 1. 12. 2016

Členem dozorčí rady ČSZE je Ing. Ladislav Moravec

Dozorčí rada Českého svazu zaměstnavatelů v energetice kooptovala na svém zasedání dne 28. 11. 2016 jednomyslně nového člena dozorčí rady, a to ke dni 1. 12. 2016. Stal se jím Ing. Ladislav Moravec, absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze a generální ředitel společnosti Pražská teplárenská a.s.

Tisková zpráva ze dne 28. 11. 2016

Změny v dozorčí radě ČSZE

Ke dni 1. 12. 2016 oznámil své odstoupení z funkce člena dozorčí rady ČSZE zástupce společnosti EGÚ Brno, a. s. Ing. Zdeněk Špaček, CSc. Odstoupení předsedy správní rady a statutárního ředitele společnosti EGÚ Brno, a. s. bylo projednáno na jednání dozorčí rady ČSZE dne 28. 11. 2016. Výkon funkce člena dozorčí rady ČSZE Zdeňka Špačka, CSc. končí ke dni 1. 12. 2016. 


Tisková zpráva ze dne 30. 9. 2016

Jedno velké téma pro dva různé veletrhy

12. ročník veletrhu MODERNÍ VYTÁPĚNÍ 2017 se bude konat souběžně s veletrhem DŘEVOSTAVBY 2017. Jednotící téma: VYTÁPĚNÍ


Infobox

Oba dva veletrhy se konají souběžně na Výstavišti Praha – Holešovice v termínu 2. – 5. 2. 2017.


Asi se zeptáte, proč navštívit dva veletrhy odehrávající se ve stejnou dobu? A každý rok? Určitě to není o tom, že jste loni nestihli polovinu pavilonů. Přicházejí nové inovované stavební postupy, nové materiály, konstrukce. Platí to i v oblasti topenářských technologií a paliv. Vzniká tak velmi dynamické prostředí vzájemně se posouvající, doplňující a spolupracující. Topení a bydlení prostě patří k sobě.

Blíží se rok 2020, kdy všechny domy postavené v ČR budou muset odpovídat pasivnímu standardu. Jak se s tím vyrovnávají výrobci roubených, skeletových a dalších typů dřevostaveb? A musí se přizpůsobit i výrobci z různých oborů vytápěcích technologií. Pokud se mají tyto stavební a vytápěcí technologie stát v roce 2020 součástí schvalovacích procesů, pak tedy musí být známé už dnes.

To zásadní, co se ale v poslední době velmi rychle mění a čeho jsme svědky takřka v přímém přenosu, je filozofie vytápění. Není důležité mít ten nejsilnější zdroj, ale ten optimální. Mít možnost vznikající přebytečnou energii někam uložit. Praxe hlavního a záložního zdroje ustupuje tzv. energetické spolupráci. Stále častější to jsou duální a terciální systémy, které čerpají právě z odlišnosti svých zdrojů ve prospěch vzájemného doplňování. Jedno polínko může potěšit plamenem, ohřívat prostor teplovzduchem a přebytečné teplo odkládat do zásobníku, který je napojen na sluneční kolektory a dohříván nočním proudem. Inteligentní ventil pak dokáže vybírat mezi jednotlivými zdroji a udržovat tak stálou teplotu. Právě schopnost spolupráce a interakce jednotlivých systémů navzájem je cesta, na kterou reagují i výrobci dřevostaveb. Výsledkem může být množství různých řešení pro každý individuální projekt. To zahřeje a stojí za pozornost.

Oba veletrhy se tedy vzájemně doplňují, o čemž se můžete sami přesvědčit, a to na 12. ročníku veletrhu Moderní vytápění 2017 a souběžném veletrhu DŘEVOSTAVBY 2017.

Za zvučná jména vystavovatelů nabízející tuzemské i zahraniční špičkové technologie v oblasti vytápění jmenujme alespoň Jaroslav Cankař a syn – ATMOS, STIEBEL ELTRON spol. s r.o., REGULUS spol. s r.o., Mastertherm s.r.o., KVS EKODIVIZE a.s., ELEKTRODESIGN VENTILÁTORY spol. s r.o., ESEL TECHNOLOGIES s.r.o., HAAS+SOHN Rukov, s.r.o., Ptáček - velkoobchod, a s., ABX spol. s.r.o., KRBY KURKA, , IVT s.r.o. organizační složka, ŠTORC TZB s.r.o., Rosa In. s.r.o., R&B Tsekki s.r.o., PEDOTHERM MORAVIA spol. s r.o., DŘEVO-PRODUKT SV, spol. s r.o., Česká peleta, z.s.p.o. (Klastr Česká peleta) či NEWAG s.r.o.


Přijďte se poradit, jak investovat chytře!                   


Srdečně Vás zveme na jedinečnou událost v Praze na Výstavišti v Holešovicích ve dnech

2. – 5. 2. 2017.

text: Stojan Černodrinski                  

foto: Terinvest

www.modernivytapeni.czTisková zpráva ze dne 26. 9. 2016

Tisková zpráva ze dne 30. 8. 2016

Tisková zpráva ze dne 20. 7. 2016

Hamburk bude poprvé hostit světovou konferenci EWEA paralelně s WindEnergy 2016

EWEA (Evropská asociace pro větrnou energii) poprvé pořádá svou výroční konferenci v Hamburku souběžně s veletrhem WindEnergy 2016. Tato mezinárodní událost dále posiluje postavení Hamburku jakožto hlavního města větrného průmyslu Evropy. WindEnergy Hamburg otevře své dveře podruhé ve dnech od 27. do 30. září 2016. Z celosvětového hlediska přichází v úvahu pro získávání větrné energie stále více lokalit ve vnitrozemí. WindEnergy Hamburg představuje pro globální průmysl optimální možnost dialogu a prezentování novinek, inovativních technologií a služeb.

Po úspěšné premiéře v roce 2014, se výstaviště v Hamburku opět stane místem setkání odborníků z energetického průmyslu celého světa. Nový vedoucí veletrh jasně prokázal svůj mezinárodní charakter - více než 33.000 odborných návštěvníků ze všech koutů světa přijelo získávat informace o nejnovějších produktech a službách od 1250 vystavovatelů z 33 zemí. Třetina návštěvníků byla ze zahraničí, včetně 24 delegací z 22 zemí.

Přední světová konference EWEA je považována za nejdůležitější místo pro setkání odborníků s rozhodovací pravomocí celého odvětví větrné energie. Frank Horch, senátor pro hospodářství, dopravu a inovace, je velmi potěšen, že Hamburk bude hostit obě události: „Hamburk získal silné mezinárodní postavení ve větrné energetice. Toto rozhodnutí znamená, že příští rok budeme mít jak inovační výrobky a služby na WindEnergy Hamburg, tak mezinárodní platformu pro sdílení informací o udržitelných energetických systémech."

Inovace v technice zařízení přináší výrazné zlepšení ve využití větrné energie onshore. Odborníci z řad návštěvníků veletrhu WindEnergy Hamburg se o tom budou moci sami přesvědčit. Veletrhu WindEnergy Hamburg se zúčastní mnozí další projektanti, dodavatelé a výrobci, kteří budou podávat informace o technických řešeních state-of-the-art pro zařízení onshore. Hermann Albers, prezident Německé asociace pro větrnou energii (BWE), řekl: "WindEnergy Hamburg představí celý hodnotový řetězec průmyslu. Jedná se o odvětví se stále rostoucím významem pro ekonomiku. Jsme rádi, že se velkému zájmu těšily doprovodné akce, vedené organizacemi jako je BWE ."

"S WindEnergy Hamburg jako předním světovým veletrhem větrné energie, veletrhem HUSUM Wind zaměřeným na německý trh a nejpřednější mezinárodní konferencí EWEA na trhu s větrnou energií, se severní Německo určitě stává nejdůležitějším zdrojem inspirace pro mezinárodní větrnou energetiku, "říká Bernd Aufderheide, prezident a generální ředitel společnosti Hamburg Messe und kongresu GmbH. "Možnost zúčastnit se vedoucí globálního veletrhu větrné energie a konference EWEA na jednom místě je velmi atraktivní lákavou příležitostí pro naše vystavovatele i návštěvníky."

Pro další informace kontaktujte oficiální zastoupení veletržní společnosti Hamburg Messe und Congress GmbH v ČR firmu Naveletrh s.r.o. na info@naveletrh.cz.

Tisková zpráva ze dne 22. 4. 2016

Změny v představenstvu ČSZE

V souladu s článkem 8.6 stanov Českého svazu zaměstnavatelů v energetice doručil Ing. Vladimír Tošovský ke dni 7. 4. 2016 prostřednictvím sekretariátu Svazu představenstvu ČSZE písemné prohlášení o odstoupení z výkonu funkce předsedy a člena představenstva ČSZE. Výkon funkce člena představenstva končí dnem, který stanovilo představenstvo při projednání žádosti o odstoupení, nejdéle však 2 měsíce od doručení oznámení. Představenstvo ČSZE projedná odstoupení Ing. Vladimíra Tošovského a zvolí nového předsedu na svém dalším zasedání, které se koná dne 22. 4. 2016.

Na řádném jednání představenstva ČSZE konaném dne 22. 4. 2016 projednalo představenstvo žádost Ing. Vladimíra Tošovského o odstoupení z výkonu funkce člena a předsedy představenstva Českého svazu zaměstnavatelů v energetice a bere ji na vědomí. Představenstvo ČSZE stanovilo, že výkon funkce člena a předsedy představenstva končí Ing. Vladimírovi Tošovskému dne 22. 4. 2016

Do uvolněné funkce člena představenstva Svazu byl v souladu s Čl. 8, bodem 8.8. Stanov Českého zaměstnavatelů v energetice na řádném zasedání představenstva ČSZE dne 22. 4. 2016 kooptován Ing. Jan Kalina, jako zástupce společnosti ČEPS, a.s., která je řádným členem Svazu. Ing. Jan Kalina, předseda a člen představenstva ČEPS, a.s., je absolventem Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty elektrotechnické, oboru Elektroenergetika, je členem představenstva ČEPS, a.s., od září loňského roku a předsedou představenstva ČEPS, a.s. od 1. 4. 2016.

Představenstvo ČSZE zvolilo na svém řádném zasedání konaném dne 22. 4. 2016 v souladu s Čl. 8, bodem 8.3. Stanov ČSZE nového předsedu představenstva. Stal se jím Ing. Jan Kalina.

Představenstvo ČSZE  dále v souladu s Čl. 8, bodem 8.3. Stanov ČSZE zvolilo na svém řádném jednání dne 22. 4. 2016 místopředsedu představenstva. Stal se jím Ing. Pavel Elis, MBA.

Tisková zpráva ze dne 22. 3. 2016

Členem představenstva ČSZE je JUDr. Michal Jedlička

Na řádném zasedání představenstva ČSZE byl kooptován jeho členem JUDr. Michal Jedlička.

Představenstvo Českého svazu zaměstnavatelů v energetice zvolilo na svém řádném zasedání dne 22. 3. 2016 jednomyslně nového člena představenstva. Stal se jím JUDr. Michal Jedlička. Absolvent Univerzity Karlovy v Praze, působí v ČEZ, a.s. v útvaru Vnější vztahy a regulace - Evropská agenda od srpna loňského roku.

Tisková zpráva ze dne 21. 1. 2016

Změny v představenstvu ČSZE

Ke dni 21. 12. 2015 oznámil své odstoupení z funkce člena představenstva ČSZE zástupce společnosti ČEZ, a.s. Ing. Daniel Beneš, MBA. Odstoupení předsedy představenstva a generálního ředitele společnosti ČEZ, a.s. bylo projednáno na řádném jednání představenstva a dozorčí rady ČSZE dne 21. 1. 2016. Výkon funkce člena představenstva ČSZE Ing. Daniela Beneše, MBA, končí ke dni projednání jeho odstoupení, to je ke dni 21. 1. 2016.