http://csze.cz/files/csze.gif


Český svaz zaměstnavatelů v energetice je dobrovolnou, nezávislou a otevřenou zájmovou organizací sdružující zaměstnavatele v oblasti výroby a rozvodu elektrické energie a tepla a souvisejících oborech, jakož i jiné právnické osoby podnikající v odvětví energetiky, a odborné školy zaměřené na energetiku. ČSZE je spolkem ve smyslu příslušných právních předpisů. 
Svaz rozvíjí svoji činnost a působení na území ČR a zájmově spolupracuje s obdobnými organizacemi mimo území ČR.
Hlavním cílem činnosti Svazu je přispívat k dobrému jménu české energetiky, chránit je, jakož i chránit zájmy a dobré jméno Svazu a jeho členů, zastupovat, prosazovat a obhajovat společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů v dialogu s Parlamentem ČR, vládou České republiky, politickými stranami a hnutími a dalšími národními a mezinárodními institucemi.
Svaz zastupuje své členy při kolektivním vyjednávání a jejich jménem uzavírá kolektivní smlouvy vyššího stupně s příslušnými odborovými svazy ECHO a ČOSE.
Svaz je kolektivním členem Svazu průmyslu a dopravy ČR,členem mezinárodní elektroenergetické unie EURELECTRIC se sídlem v Bruselu,členem Mezinárodní organizace pro sociální bezpečnost ISSA se sídlem v Kolíně nad Rýnem a členem mezinárodní technické sekce pro práce pod napětím (LWA).

(http://www.energetickeforum.cz/csze?lang=1)Orgány ČSZE


Představenstvo


Předseda:

Ing. Jan Kalina, předseda představenstva 

ČEPS, a. s., Praha

tel: 211 044 303, e-mail: kalina@ceps.cz

         

Místopředseda:

                Ing. Pavel Elis, MBA, předseda představenstva a generální ředitel

Pražská energetika, a. s., Praha

tel: 267 053 000, e-mail: pavel.elis@pre.cz


Členové:

doc. Ing. Zdeněk Müller, Ph.D., vedoucí katedry elektroenergetiky

ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, Praha

tel: 224 352 372, e-mail: zdenek.muller@fel.cvut.cz


Mgr. Tomáš Drápela, předseda představenstva a generální ředitel

Plzeňská teplárenská, a. s., Plzeň

tel: 377 180 213, e-mail: tomas.drapela@plzenskateplarenska.cz


JUDr. Michal Jedlička, Útvar evropské agendy

ČEZ, a. s., Praha

tel: 792 330 708, e-mail: michal.jedlicka@cez.cz

Ing. Jan Klas, MBA, člen představenstva a ředitel

Český svaz zaměstnavatelů v energetice, Praha

tel: 266 753 585, e-mail: klas@csze.cz


Ing. Luboš Pavlas, předseda představenstva a generální ředitel

Sev.en EC, a.s., Chvaletice

tel.:  462 101 111, e-mail: lubos.pavlas@echas.czDozorčí rada


Předseda:

Ing. Jiří Staněk, Útvar finančního řízení a alokace zdrojů DKE

ČEZ, a. s.

tel: 211 043  248, e-mail: jiri.stanek03@cez.cz

Členové:

Ing. Tomáš Bělohoubek, jednatel společnosti

E.ON Česká republika, s. r. o., České Budějovice

tel: 221 775 017, e-mail: tomas.belohoubek@eon.cz

                       

Ing. Ladislav Moravec, generální ředitel

Pražská teplárenská, a.s.

tel: 266 752 100, e-mail: lmoravec@ptas.czSekretariát

tel:266 753 582Ředitel:     Ing. Jan Klas, MBA


Zaměstnanci sekretariátu:

Ing. Jan Klas, MBA: Elektroenergetika,krizové situace

Ing. Kateřina Janatková: Asistentka ředitele

Ing. Štěpán Harašta: Legislativa, vzdělávání, odborné školství

Ing. Vít Klein, Ph.D.: Elektroenergetika

Ing. Zdeněk Zörkler: Projekty,Teplárenství, náhradová řízení, daně

Mgr. Kristýna Bendelová: Projekty, kolektivní vyjednávání, BOZP, práce pod napětím

Jiřina Dubová : Účetnictví

                                                          

ČSZE – sekce EURELECTRIC

tel:                          724 363 702
e-mail:horova@csze.cz
vedoucí Sekce: Ing. Lucie Horová
Seznam členských organizací ČSZE

k 1. 1. 2018

(Jméno statutárního zástupce pro jednání s ČSZE)

ČEPS, a. s.
Elektrárenská 774/2
101 52  Praha 10
Ing. Jan Kalina
Tel.: 211 044 303
E-mail: kalinaj@ceps.cz

Elektrárenská 774/2
101 52  Praha 10
Ing. Jiří Jílek, MBA
Tel.:  211 044 869
E-mail: jilek@cepsinvest.cz

ČEZ, a. s.
Duhová 2/1444
140 53  Praha 4
JUDr. Michal Jedlička
Tel.:792 330 708
E-mail: michal.jedlicka@cez.cz


EL INSTA ENERGO, s.r.o.
Žižkova 427
Hrušovany u Brna 664 62
Ing. Jiří Karban
Tel: 547 231 243 

E.ON Česká republika, s. r. o.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49  České Budějovice
Michael Fehn
Tel.: 545 142 427
E-mail: michael.fehn@eon.cz

Ringhoferova 115/1
155 21  Praha 5
Ing. Ladislav Urban
Tel.: 257 181 914
E-mail: urban.ladislav@elektrotrans.cz

Energotrans, a. s.
Duhová 1444/2
140 00 Praha 4 - Michle
Ing. Miroslav Krpec
Tel.: 311 102 001
E-mail: miroslav.krpec@cez.cz

Landis+Gyr, s. r. o.
Plzeňská 5a/3185
150 00 Praha 5
Ing. Jaroslav Hendrych
Tel.: 251 119 501
E-mail: jaroslav.hendrych@landisgyr.com

Na Střílně 1929/8
323 00 Plzeň – Bolevec
Ing. Zdeněk Židek
Tel.: 373 303 150
E-mail: info@gaenergo.cz

Ostrovská teplárenská, a. s.
Mořičovská 1210
363 38  Ostrov
Ing. Tibor Hrušovský
Tel.: 353 610 301
E-mail: hrusovsky@ostrovska-teplarenska

Plzeňská teplárenská, a. s.
Doubravecká 2760/1
301 00  Plzeň
Mgr. Tomáš Drápela
Tel.: 377 180 213
E-mail: tomas.drapela@plzenskateplarenska.cz

Pražská energetika, a. s.
Na Hroudě 1492/4
100 05  Praha 10
Ing. Pavel Elis, MBA
Tel.: 267 053 000
E-mail: pavel.elis@pre.cz

Pražská teplárenská, a. s.
Partyzánská 1/7
170 00  Praha 7
Ing. Ladislav Moravec
Tel.: 266 752 100
E-mail: lmoravec@ptas.cz

PREdistribuce, a. s.
Svornosti 3199/19a
150 00  Praha 5
Ing. Milan Hampl
Tel.: 267 052 000
E-mail: milan.hampl@pre.cz

RGV a. s.
J. Opletala 2403/10
690 02  Břeclav
Ing. Lubomír Nevělík
Tel.: 519 360 782
E-mail: nevelik@rgv.cz

Sev.en EC, a. s.
K Elektrárně 227
533 12  Chvaletice
Ing. Luboš Pavlas
Tel.:  462 101 111
E-mail: l.pavlas@sev-en.cz

Teplárenské sdružení České republiky
Partyzánská 1/7
170 00  Praha 7
Ing. Martin Hájek, Ph.D.
Tel.: 266 751 200
E-mail: hajek@tscr.cz

Teplárna Otrokovice, a. s.
Objízdná 1777
765 02  Otrokovice
Ing. Petr Jeník
Tel.: 577 649 111
E-mail: petr.jenik@tot.cz

United Energy, a. s.
Teplárenská 2
434 03  Most - Komořany
Ing. Milan Boháček
Tel.: 476 447 202
E-mail: milan.bohacek@ue.cz


ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická
Technická 2
166 27  Praha 6
prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
Tel.: 224 352 016
E-mail: dean@fel.cvut.cz

ČVUT Praha Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Břehová 7
115 19  Praha 1
doc. Ing. Miroslav Čech, CSc.
Tel.: 222 323 033
E-mail: miroslav.cech@fjfi.cvut.cz

ČVUT Praha, Fakulta strojní
Technická 4
166 07  Praha 6
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
Tel.: 224 352 885
E-mail: dekan@fs.cvut.cz

Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace 
Učiliště 496
664 52  Sokolnice
Ing. Oldřich Životský
Tel.: 544 224 634
E-mail: zivotsky@ssee-sokolnice.cz

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Hradební 1029
500 03  Hradec Králové
PaedDr. Pavel Jankovský
Tel.: 495 511 518
E-mail: jankovsky@hradebni.cz

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola
Jana Palacha 1840
272 01  Kladno
Ing. Miroslav Dundr
Tel.: 312 291 017
E-mail: dundr@spskladno.cz

Střední průmyslová škola Třebíč
Manželů Curieových 734
674 01 Třebíč
Ing. Zdeněk Borůvka
Tel.: 568 832 200
E-mail: zboruvka@spst.cz

Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace
Resslova 210/5
400 01 Ústí nad Labem
Mgr. Bc. Jaroslav Mareš
Tel.: 475 240 051
E-mail: jaroslavmares@spsul.cz

SOŠ energetická a stavební, OA a Střední zdravotnická škola Chomutov
Na Průhoně 4800
430 11  Chomutov
Mgr. Jan Mareš, MBA
Tel.: 474 471 126
E-mail: jan.mares@esoz.cz

Střední odborná škola  elektrotechnická, Centrum odborné přípravy
Zvolenovská 537
373 41  Hluboká nad Vltavou
Ing. Jan Staněk
Tel.: 387 924 201
E-mail: stanek@sosehl.cz

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň
Vejprnická 56
318 00  Plzeň
Ing. Jaroslav Černý
Tel.: 377 308 100
E-mail: soue@inplus.cz

Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské
Poděbradská 1/179
190 00  Praha 9
Mgr. Josef Ležal
Tel.: 266 039 035
E-mail: lezal@copth.cz

Střední škola elektrotechnická, příspěvková organizace
Na Jízdárně 30
702 00  Ostrava 2
Ing. Tomáš Führer
Tel.: 556 205 229
E-mail: sse-najizdarne@sse-najizdarne.cz

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka
Na Příkopě 856/16
110 00  Praha 1
Ing. Miloš Kodad
Tel.: 224 094 455
E-mail: u-kodad@vosaspsekrizik.cz

Pasteurova 1
400 96 Ústí nad Labem
doc. Ing., Bc. Vladislav Síťař, Ph.D.
Tel.: 475 285 523 
E-mail: vladislav.sitar@ujep.czČestní členové

Českého svazu zaměstnavatelů v energetice


V souladu s článkem 5. 3. stanov Českého svazu zaměstnavatelů v energetice, představenstvo ČSZE postupně jmenovalo čestnými členy Svazu následující manažery, kteří se významně zasloužili o rozvoj ČSZE a o jeho úspěšnou činnost.


Jsou to:

Ing. Jaroslav Hába

Ing. Petr Jeník

Ing. Petr Karas, CSc.

Ing. Jaroslav Knotek

Ing. Luboš Pavlas

Ing. Drahomír Ruta

Ing. Petr ZemanMedaile prof. Vladimíra ListaZásady udělování ke stažení ZDE.Vydané publikace

Český svaz zaměstnavatelů v energetice se v rámci svých aktivit věnuje také publikační činnosti a vydává odborné publikace zaměřené na oblast energetiky, teplárenství, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v energetice. 


Efektivní spalování paliv                                   Proměny české energetiky

Prof. Ing. František Jirouš, DrSc.                          Ing. Miroslav Kubín, DrSc. 

ISBN: 978-80-260-5393-4                                     ISBN: 978-80-254-4524-8

                         


Ochrana zdraví zaměstnanců v                          Příručka montáž a údržba fotovoltaických zařízení

elektroenergetice a teplárenství                         ČSZE - PRE

Kol. autorů FN Královské Vinohrady                       Praha, 2015

a ČSZE                                                                     

Praha, 2012    

                                   


Příručka pro hodnocení kvalifikace osob         Příručka k posuzování odborné způsobilosti 

pro práce pod napětím                                       elektrotechniků

ISSA - Sekce elektřina                                          ISSA - Sekce elektřina

ISBN: 3-9807576-7-6                                           ISBN: 3-9807576-7-6

​