http://csze.cz/files/csze.gif


Český svaz zaměstnavatelů v energetice je dobrovolnou, nezávislou a otevřenou zájmovou organizací sdružující zaměstnavatele v oblasti výroby a rozvodu elektrické energie a tepla a souvisejících oborech, jakož i jiné právnické osoby podnikající v odvětví energetiky, a odborné školy zaměřené na energetiku. ČSZE je spolkem ve smyslu příslušných právních předpisů. 
Svaz rozvíjí svoji činnost a působení na území ČR a zájmově spolupracuje s obdobnými organizacemi mimo území ČR.
Hlavním cílem činnosti Svazu je přispívat k dobrému jménu české energetiky, chránit je, jakož i chránit zájmy a dobré jméno Svazu a jeho členů, zastupovat, prosazovat a obhajovat společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů v dialogu s Parlamentem ČR, vládou České republiky, politickými stranami a hnutími a dalšími národními a mezinárodními institucemi.
Svaz zastupuje své členy při kolektivním vyjednávání a jejich jménem uzavírá kolektivní smlouvy vyššího stupně s příslušnými odborovými svazy ECHO a ČOSE.
Svaz je kolektivním členem Svazu průmyslu a dopravy ČR,členem mezinárodní elektroenergetické unie EURELECTRIC se sídlem v Bruselu,členem Mezinárodní organizace pro sociální bezpečnost ISSA se sídlem v Kolíně nad Rýnem a členem mezinárodní technické sekce pro práce pod napětím (LWA).

(http://www.energetickeforum.cz/csze?lang=1)Orgány ČSZE


Představenstvo

         

Předseda:

                Ing. Petr Jeník, předseda představenstva
                     Teplárna Otrokovice a.s.
                     tel: 577 649 111, e-mail: petr.jenik@tot.cz


Místopředseda:

                Ing. Pavel Elis, MBA, předseda představenstva a generální ředitel
                     Pražská energetika, a. s., Praha
                     
tel: 267 053 000, e-mail: pavel.elis@pre.cz


Členové:

Mgr. Tomáš Drápela, generální ředitel
Plzeňská teplárenská, a. s., Plzeň
tel: 377 180 213, e-mail: tomas.drapela@plzenskateplarenska.cz


JUDr. Michal Jedlička, Útvar evropské agendy
ČEZ, a. s., Praha
tel: 792 330 708, e-mail: michal.jedlicka@cez.cz

Ing. Richard Vidlička, MBA, člen představenstva a ředitel
Český svaz zaměstnavatelů v energetice, Praha
tel: 266 753 585, e-mail: vidlicka@csze.cz


Ing. Luboš Pavlas, předseda představenstva a generální ředitel
Sev.en EC, a. s., Chvaletice
tel.:  462 101 111, e-mail: l.pavlas@7.cz


Mgr. Diana Procházková, ředitelka sekce HR a korporátní služby
ČEPS, a. s., Praha
tel.:  211 044 743, e-mail: prochazkova@ceps.czDozorčí rada


Předseda:

Ing. Jiří Staněk, Útvar finančního řízení a alokace zdrojů DKE
ČEZ, a. s.
tel: 211 043  248, e-mail: jiri.stanek03@cez.cz


Členové:

Ing. Tomáš Bělohoubek, jednatel společnosti
E.ON Česká republika, s. r. o., České Budějovice
tel: 221 775 017, e-mail: tomas.belohoubek@eon.cz

                       

Ing. Ladislav Moravec, generální ředitel
Pražská teplárenská, a. s.
tel: 266 752 100, e-mail: lmoravec@ptas.czSekretariát

tel:266 753 582Ředitel:     Ing. Richard Vidlička, MBA


Zaměstnanci sekretariátu:

Ing. Richard Vidlička, MBA: elektroenergetika, krizové situace

Ing. Štěpán Harašta: legislativa, vzdělávání, odborné školství

Ing. Vít Klein, Ph.D.: elektroenergetika

Martina Jaroušková: projekty, teplárenství, náhradová řízení, daně

Ing. Kateřina Janatková: projekty, kolektivní vyjednávání, BOZP, práce pod napětím

Ing. Lucie Horová: EURELECTRIC

Jiřina Dubová: účetnictví


Seznam členských organizací ČSZE

k 2. 7. 2018

(Jméno kontaktní osoby pro jednání s ČSZE)

ČEPS, a. s.
Elektrárenská 774/2
101 52  Praha 10
Mgr. Diana Procházková
Tel.: 211 044 743
E-mail: prochazkova@ceps.cz

Elektrárenská 774/2
101 52  Praha 10
Ing. Jiří Jílek, MBA
Tel.:  211 044 869
E-mail: jilek@cepsinvest.cz

ČEZ, a. s.
Duhová 2/1444
140 53  Praha 4
JUDr. Michal Jedlička
Tel.:792 330 708
E-mail: michal.jedlicka@cez.cz

EL INSTA ENERGO, s.r.o.
Žižkova 427
Hrušovany u Brna 664 62
Ing. Jiří Karban
Tel: 547 231 243 

E.ON Česká republika, s. r. o.
Bozděchova 344/2
150 00  Praha 5
Martin Záklasník
Tel.: 221 775 071
E-mail: martin.zaklasnik@eon.cz

Ringhoferova 115/1
155 21  Praha 5
Ing. Ladislav Urban
Tel.: 257 181 914
E-mail: urban.ladislav@elektrotrans.cz

Energotrans, a. s.
Duhová 1444/2
140 00 Praha 4 - Michle
Ing. Miroslav Krpec
Tel.: 311 102 001
E-mail: miroslav.krpec@cez.cz

Landis+Gyr, s. r. o.
Plzeňská 5a/3185
150 00 Praha 5
Ing. Jaroslav Hendrych
Tel.: 251 119 501
E-mail: jaroslav.hendrych@landisgyr.com

Na Střílně 1929/8
323 00 Plzeň – Bolevec
Ing. Zdeněk Židek
Tel.: 373 303 150
E-mail: info@gaenergo.cz

Ostrovská teplárenská, a. s.
Mořičovská 1210
363 38  Ostrov
Ing. Tibor Hrušovský
Tel.: 353 610 301
E-mail: hrusovsky@ostrovska-teplarenska

Plzeňská teplárenská, a. s.
Doubravecká 2760/1
301 00  Plzeň
Mgr. Tomáš Drápela
Tel.: 377 180 213
E-mail: tomas.drapela@plzenskateplarenska.cz

Pražská energetika, a. s.
Na Hroudě 1492/4
100 05  Praha 10
Ing. Pavel Elis, MBA
Tel.: 267 053 000
E-mail: pavel.elis@pre.cz

Pražská teplárenská, a. s.
Partyzánská 1/7
170 00  Praha 7
Ing. Ladislav Moravec
Tel.: 266 752 100
E-mail: lmoravec@ptas.cz

PREdistribuce, a. s.
Svornosti 3199/19a
150 00  Praha 5
Ing. Milan Hampl
Tel.: 267 052 000
E-mail: milan.hampl@pre.cz

RGV a. s.
J. Opletala 2403/10
690 02  Břeclav
Ing. Lubomír Nevělík
Tel.: 519 360 782
E-mail: nevelik@rgv.cz

Sev.en EC, a. s.
K Elektrárně 227
533 12  Chvaletice
Ing. Luboš Pavlas
Tel.:  462 101 111
E-mail: l.pavlas@sev-en.cz

K Papírně 26
312 00 Plzeň
Jan Kazda
Tel.: 377 241 177

Teplárenské sdružení České republiky
Partyzánská 1/7
170 00  Praha 7
Ing. Martin Hájek, Ph.D.
Tel.: 266 751 200
E-mail: hajek@tscr.cz

Teplárna Otrokovice, a. s.
Objízdná 1777
765 02  Otrokovice
Ing. Petr Jeník
Tel.: 577 649 111
E-mail: petr.jenik@tot.cz

United Energy, a. s.
Teplárenská 2
434 03  Most - Komořany
Ing. Milan Boháček
Tel.: 476 447 202
E-mail: milan.bohacek@ue.cz

ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická
Technická 2
166 27  Praha 6
prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
Tel.: 224 352 016
E-mail: dean@fel.cvut.cz

ČVUT Praha Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Břehová 7
115 19  Praha 1
doc. Ing. Miroslav Čech, CSc.
Tel.: 222 323 033
E-mail: miroslav.cech@fjfi.cvut.cz

ČVUT Praha, Fakulta strojní
Technická 4
166 07  Praha 6
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
Tel.: 224 352 885
E-mail: dekan@fs.cvut.cz

Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace 
Učiliště 496
664 52  Sokolnice
Ing. Oldřich Životský
Tel.: 602 789 755
E-mail: zivotsky@ssee-sokolnice.cz

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Hradební 1029
500 03  Hradec Králové
PaedDr. Pavel Jankovský
Tel.: 728 924 516
E-mail: jankovsky@hradebni.cz

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola
Jana Palacha 1840
272 01  Kladno
Ing. Miroslav Dundr
Tel.: 734 313 344
E-mail: dundr@spskladno.cz

Střední průmyslová škola Třebíč
Manželů Curieových 734
674 01 Třebíč
Ing. Zdeněk Borůvka
Tel.: 568 832 200
E-mail: zboruvka@spst.cz

Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace
Resslova 210/5
400 01 Ústí nad Labem
Mgr. Bc. Jaroslav Mareš
Tel.: 773 792 707
E-mail: jaroslavmares@spsul.cz

SOŠ energetická a stavební, OA a Střední zdravotnická škola Chomutov
Na Průhoně 4800
430 11  Chomutov
Mgr. Jan Mareš, MBA
Tel.: 474 471 126
E-mail: jan.mares@esoz.cz

Střední odborná škola  elektrotechnická, Centrum odborné přípravy
Zvolenovská 537
373 41  Hluboká nad Vltavou
Ing. Pavel Zasadil
Tel.: 387 924 201
E-mail: zasadil@sosehl.cz

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň
Vejprnická 56
318 00  Plzeň
Ing. Jaroslav Černý
Tel.: 377 308 100
E-mail: reditel@staff.souepl.cz

Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské
Poděbradská 1/179
190 00  Praha 9
Mgr. Josef Ležal
Tel.: 266 039 035
E-mail: lezal@copth.cz

Střední škola elektrotechnická, příspěvková organizace
Na Jízdárně 30
702 00  Ostrava 2
Ing. Tomáš Führer
Tel.: 556 205 229
E-mail: tfuhrer@sse-najizdarne.cz

Hradecká 1151
500 03 Hradec Králové
Ing. Jan Lang
Tel.: 603 257 708

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka
Na Příkopě 856/16
110 00  Praha 1
Ing. Miloš Kodad
Tel.: 778 736 240
E-mail: milos.kodad@skolakrizik.cz

Koterovská 828/85
326 00 Plzeň
Ing. Naděžda Mauleová, MBA
Tel.: 777 453 456

Pasteurova 1
400 96 Ústí nad Labem
doc. Ing., Bc. Vladislav Síťař, Ph.D.
Tel.: 475 285 515 
E-mail: vladislav.sitar@ujep.czČestní členové

V souladu s článkem 5. 3. stanov Českého svazu zaměstnavatelů v energetice, představenstvo ČSZE postupně jmenovalo čestnými členy Svazu následující manažery, kteří se významně zasloužili o rozvoj ČSZE a o jeho úspěšnou činnost.

Jsou to:

Ing. Jaroslav Hába

Ing. Petr Jeník

Ing. Petr Karas, CSc.

Ing. Jaroslav Knotek

Ing. Luboš Pavlas

Ing. Drahomír Ruta

Ing. Petr ZemanMedaile prof. Vladimíra ListaZásady udělování ke stažení ZDE.Vydané publikace

Český svaz zaměstnavatelů v energetice se v rámci svých aktivit věnuje také publikační činnosti a vydává odborné publikace zaměřené na oblast energetiky, teplárenství, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v energetice. 


Efektivní spalování paliv                                   Proměny české energetiky

Prof. Ing. František Jirouš, DrSc.                          Ing. Miroslav Kubín, DrSc. 

ISBN: 978-80-260-5393-4                                     ISBN: 978-80-254-4524-8

                         


Ochrana zdraví zaměstnanců v                          Příručka montáž a údržba fotovoltaických zařízení

elektroenergetice a teplárenství                         ČSZE - PRE

Kol. autorů FN Královské Vinohrady                       Praha, 2015

a ČSZE                                                                     

Praha, 2012    

                                   


Příručka pro hodnocení kvalifikace osob         Příručka k posuzování odborné způsobilosti 

pro práce pod napětím                                       elektrotechniků

ISSA - Sekce elektřina                                          ISSA - Sekce elektřina

ISBN: 3-9807576-7-6                                           ISBN: 3-9807576-7-6

​