Projekt Sociální dialog v energetickém sektoru

OS ECHO společně s partnerem ČSZE realizují projekt „Sociální dialog v energetickém sektoru“. 

Projekt č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001867.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. 


Co je to sociální dialog? 

Podle Mezinárodní organizace práce sociální dialog zahrnuje všechny typy vyjednávání, konzultací nebo jednoduše výměny informací mezi zástupci vlády, zaměstnavatelů a zaměstnanců ohledně záležitostí společného zájmu ve vztahu k hospodářské a sociální politice.


Sociální dialog je důležitým nástrojem rozvoje průmyslových vztahů, a to nejen v České republice, ale i v rámci Evropské unie a dalších nejvyspělejších zemí. Sociální dialog pomáhá sladit zájmy zaměstnavatelů a zaměstnanců v zájmu rozvoje podnikání a zajištění sociálního smíru. 

Nalezení společného konsenzu mezi oprávněnými zájmy zaměstnavatelů a zaměstnanců v rámci aktuálního vývoje hospodářské politiky je nezbytným předpokladem pro zajištění trvale udržitelného podnikatelského prostředí a sociálního smíru. 


Stručný popis projektu: 

Sociální dialog má nezastupitelnou roli při hledání oboustranně přijatelných východisek k tématům jako je zvyšování povědomí o sociálním dialogu a vedení kolektivního vyjednávání na všech úrovních,efektivního předávání informací,zajištění adaptability zaměstnanců,flexibilitu pracovních vztahů. Sociální partneři, zaměstnavatelé společně s odbory, chtějí za pomoci tohoto projektu zvýšit povědomí o energetickém sektoru, posílit a rozvíjet sociální dialog na všech úrovních.


Cílová skupina partnera ČSZE:

Cílová skupina partnera projektu ČSZE jsou vedoucí pracovníci, zástupci zaměstnanců a zaměstnanci v podnicích energetického odvětví uzavírající kolektivní smlouvy. Jedná se o skupinu podniků zastřešenou kolektivní smlouvou vyššího stupně mezi OS ECHO a ČSZE, a také podniky, kde se vyjednává kolektivní smlouva pouze na podnikové úrovni.


V rámci projektu jsou řešeny následující klíčové aktivity: 

  1. Sdílení dobré praxe v rámci sociálního dialogu pro zástupce zaměstnanců a zaměstnavatelů
  2. Generační obměna ve vazbě na vedení sociálního dialogu - energetika očima mladých
  3. Předávání zkušeností ze zahraničí v rámci sociálního dialogu v energetice
  4. Odvětvový sociální dialog ve světle jeho účastníků
  5. Projektový management - metodické a administrativní řízení projektu


Akce uskutečněné v rámci projektu v roce 2016: 

Diskusní fórum „Prevence pracovních úrazů v energetice v perspektivách sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání“ (KA.1)

2. - 3. 5. 2016, hotel Skalský dvůr, Bystřice nad Pernštejnem 


Diskusní fórum  „Dopad nových ekonomických instrumentů na organizace v odvětví energetiky a jejich následný vliv na sociální dialog“ (KA.1)

19. 5. 2016, hotel Absolutum, Praha


Diskusní fórum „Sdílení zkušeností ze zahraničí v oblasti sociální bezpečnosti, pracovních podmínek zaměstnanců a zajištění sociálního smíru v odvětví energetiky“ (KA.3)

30. 5. 2016, hotel Parkhotel, Praha


Odborná konference a kulatý stůl „Aktuální problémy českého energetického školství v kontextu sociálního dialogu“ 

5. 10. 2016, Výstaviště Brno


Diskusní fórum "Aktuální problémy v sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání v energetice z pohledu zaměstnavatelů"

20. 10. 2016, hotel Absolutum, Praha


Diskusní fórum "Hodnocení dopadu nových zákonných požadavků v oblasti BOZP na zaměstnavatele a sociální dialog v energetice“

24. - 25. 10. 2016, hotel Akademie Naháč, Chocerady


Konference "Sociální dialog v sektoru energetiky v roce 2016"

1. 12. 2016, hotel Parkhotel, Praha


Akce uskutečněné v rámci projektu v roce 2017:

Diskusní fórum "Ekonomické aktuality v roce 2017 a jejich vliv na sociální dialog a kolektivní vyjednávání"

15. 3. 2017, Hotel Absolutum Praha


Diskusní fórum "Aspekty BOZP v sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání v energetice"

24. - 25. 4. 2017, hotel Horizont, Pec p. Sněžkou 


Workshop "Aktuální situace českého energetického školství v kontextu sociálního dialogu"

11. 10. 2017, Výstaviště Brno 


Diskusní fórum "Problematika pracovnělékařských služeb a dopad nových zákonných požadavků v kontextu sociálního dialogu a koletivního vyjednávání"

30. - 31. 10. 2017, Hotel Grand Litava, Beroun


Diskusní fórum "Vybraná judikatura ze zákona o daních z příjmů a dopad implementace směrnice ATAD na sociální dialog a kolektivní vyjednávání"

7. 11. 2017, Parkhotel Praha, Holešovice


Diskusní fórum "Příprava firem na evropskou reformu ochrany osobních údajů aneb ochrana zaměstnaneckých dat dle GDPR v návaznosti na sociální dialog“

23. 11. 2017, Plaza Alta Hotel, Praha


Konference "Aktuální situace v odvětví energetiky v roce 2017 s dopadem na sociální dialog"

7. 12. 2017, hotel Parkhotel, Praha


Akce uskutečněné v rámci projektu v roce 2018:

Diskusní fórum "Porovnání změn v daňové oblasti od roku 2018 a jejich vliv na sociální dialog - vybraná judikatura a výklady"

31. 1. 2018, Hotel Park Holiday, Praha - Benice


Diskusní fórum "Pracovní úrazy a jejich psychologické souvislosti v kontextu sociálního dialogu"

16. - 17. 4. 2018, Hotel Volařík, Mikulov


Workshop "Sdílení zkušeností zahraničních partnerů v oblasti rizik bezpečnosti práce a multidisciplinární preventivní činnosti v souvislostech sociálního dialogu"

18. 9. 2018, Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, p. o.


Workshop "Situace v odborném školství v souvislostech sociálního dialogu"

3. 10. 2018, Výstaviště Brno  


Diskusní fórum „Návykové látky na pracovišti v kontextu sociálního dialogu a jejich dopad na BOZP“

22. - 23. 10. 2018, Sport V Hotel, Hrotovice


Diskusní fórum "Novela zákona o dani z přidané hodnoty pro rok 2019 a dopad na sociální dialog"

6. 11. 2018, Hotel Expo, Praha


Konference "Kolektivní vyjednávání a vedení sociálního dialogu v energetickém odvětví v roce 2018"

6. 12. 2018, Hotel Mama Shelter, Praha


Akce uskutečněné v rámci projektu v roce 2019:

Diskusní fórum "Sociální dialog na téma karuselové podvody a jak se jim vyhnout“

5. 3. 2019, Hotel Jurys Inn, Praha 


Workshop "Sdílení zkušeností zahraničních partnerů energetických podniků v oblasti inovačních metod personálního řízení a pracovních podmínek zaměstnanců v souvislostech sociálního dialogu"

1. 4. 2019, Hotel Expo, Praha


Diskusní fórum "Sociální dialog o vlivu modernizace elektrotechnických zařízení na bezpečnost pracovníků“

15. 4. 2019, SOUE Plzeň


Diskusní fórum "Sociální dialog na téma sdílení dobré praxe v podnicích a při náboru zahraničních zaměstnanců"

13. - 14. 5. 2019, LH Parkhotel, Hluboká nad Vltavou


Workshop "Efektivita spolupráce odborných škol a firem v sektoru energetiky - sociální dialog"

9. 10. 2019, Výstaviště Brno


Diskusní fórum "Sociální dialog na téma bezpečnostních rizik jednotlivých pracovních pozic v sektoru energetiky zaměřený na oblast BOZP"

21. – 22. 10. 2019, Orea Resort Devět skal, Žďár nad Sázavou


Diskusní fórum "Sociální dialog na téma změny v oblasti DPH pro rok 2020 a další aktuality"

19. 11. 2019, Hotel Botanique Prague


Konference "Sociální dialog o kolektivním vyjednávání a aktuální situaci v energetickém odvětví"

5. 12. 2019, Hotel Mama Shelter, Praha


Diskuzní fórum "Opatření na zvyšování kvality odborného vzdělávání a přípravy žáků s návrhem implementace na rozšíření volitelnosti o duální systém vzdělávání v podmínkách ČR  - sociální dialog"

20. 2. 2020, Hotel Expo, Praha


Máte-li zájem o účast na klíčových aktivitách projektu, kontaktujte nás na: 

csze@csze.cz nebo tel. +420 266 753 586

a my Vás budeme informovat o chystaných akcích v rámci tohoto projektu. Fotogalerie z akcí uskutečněných v rámci projektu "Sociální dialog v energetickém sektoru"
Publikace ČSZE o sociálním dialogu ke stažení: 

​2016

Sociální dialog v energetickém sektoru, publikace partnera projektu ČSZE

(1. část, rok 2016) 2017

(2. část, rok 2017)2018

(3. část, rok 2018)2019

(4. část, rok 2019)