Přehled účinných soustav zásobování tepelnou energií podle § 25 odst. 5 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

ke stažení:

http://csze.cz/!files/195csze_2017 05 11 - Prehled_ucinnych_soustav_zasobovani_TE_11. 05. 2017 - ERÚ.pdf

zdroj: ERÚ