sekce EURELECTRIC

Sekretář: Ing. Lucie Horová     (od  1. 12. 2012)sekce EURELECTRIC


Sekretář:                         Ing. Josef Fornůsek (do 30. 11. 2012)

                     Ing. Lucie Horová     (od  1. 12. 2012)Sekce pro daně

Sekretář: Martina Jaroušková


Členové: 

              

ČEPS, a. s., Praha

Ing. Soňa Batovcová, daňový specialista a metodik daní

Marie Jarolímková, hlavní účetní

Petr Vaněk, vedoucí odboru

Mgr. Irena Hrabalová, referent daní

Ing. Hana Matoušů, účetní

Ing. Petr Hanák, vedoucí odboru Controlling

Ing. Hana Vančurová, specialista Controlling

Eva Jelínková, specialista daní a metodiky daní

Ing. Petr Sivák

ČEZ, a. s., Praha

Mgr. Vít Martinovský, ředitel útvaru daně

Ing. Iva Pohunková, specialista daní

Ing. Radovan Doležel, vedoucí oddělení daní

Ing. Alena Veselá, vedoucí odd. daňová agenda dceřiných spol.

Iva Šimková, ekonom

Ing. Lenka Hobzová, specialista daní

Jaroslava Samková, specialista daní – pracoviště JETE

Jana Malenová, specialista daní – pracoviště JEDU

Jana Schejbalová, odborný daňový ref. – prac. Hradec Králové

Ing. Jitka Novotná, specialista daní – pracoviště Hradec Králové

Ing. Pavel Čech, daňový specialista – pracoviště Plzeň

Ing. David Rach, daňový specialista – pracoviště Plzeň

Lenka Buksová, daňový referent – pracoviště Děčín

Bc. Iveta Hozáková, Děčín

Ing. Eva Vejrová, specialista daní

Bc. Eliška Kučerová, specialista daní

Ing. Leszek Podermanski, odborný daňový referent

Ing. Marcela Parkanová, specialista daní

Ing. Hana Štrosová, specialista daní

Ing. Věra Havranová, specialista daní

František Jelínek, specialista daní

Vladimíra Pražáková, specialista daní

Lucie Skácelová, specialista daní

Ing. Lukáš Zavřel, specialista daní

ČEZ, a. s., Praha – útvar interní audit

Ing. Antonín Gabriel, auditor senior

Vladimíra Šípová, auditor junior

ČEZ, a. s., Sekce účetnictví, pracoviště Hradec Králové,

útvar účetní služby

Ing. Soňa Sedláčková, vedoucí útvaru účetní služby

Ing. Marie Mašková, vedoucí skupiny provozní účetnictví

Ing. Ivana Rosůlková, vedoucí skupiny vrcholové účetnictví

Ing. Iva Vrbová, specialista

E.ON Česká republika, s. r. o.

Ing. Dagmar Pazderková, vedoucí oddělení daní

Ing. Antonín Milota, daňový referent - specialista

Ing. Iva Bouchalová, vedoucí majetkové účtárny

Ing. Jana Pavlíková, vedoucí bilancování

Ing. Eva Konfrštová, metodik účetnictví

Ing. Přemysl Šmíd, vedoucí útvaru konsolidace

Ing. Jaroslav Bartík, daňový referent

Milena Hartová, finanční účetní

Ing. Petr Vítek, daňový referent

Kučera Petr, senior koncernových daní

Ing. Karolína Větrovcová, senior koncernových daní

Ostrovská teplárenská, a. s., Ostrov

Ing. Ben Veselý, ekonomický ředitel

Plzeňská teplárenská, a. s., Plzeň

Jana Spěváčková, hlavní účetní

Vladimíra Krommerová, účetní

Pražská energetika, a. s., Praha

Ing. Marek Kohout, referent daňového oddělení

Renáta Švadlenková, referent daňového oddělení

Renáta Mišáková, referent daňového oddělení

Ing. Irena Potěšilová, vedoucí daňového oddělení

Eva Pauknerová, referent daňového oddělení

Jarmila Břinčilová, účetní metodik

Talačová Marcela, metodik účetnictví

Blanka Zmeškalová, metodik

Hana Weissová, metodik účetnictví a daně

Marcela Novotná, metodik účetnictví

Pražská teplárenská a. s., Praha

Ing. Eva Košarková, vedoucí odboru finance

Ing. Jiří Pražák, manažer financování

Bc. Jindra Schützová, manažer účetnictví

Ing. Radmila Jozífová, specialista metodiky účetnictví

Ing. Lenka Truncová, specialista daní

Vladimír Rajnyš, specialista daní

Energotrans, a. s., Praha

Ing. Zdeňka Malíková, vedoucí ekonomického úseku

Teplárenské sdružení ČR

Ing. Miroslav Krejčů, MBA, zástupce ředitel

United Energy, a. s., Most - Komořany

Věra Šambergerová, daňový specialista

Ing. Hana Tvrzníková, vnitřní auditor

Ing. Martin Bauer

Ing. Alena Beranová

Dana Poláková, daňový referent

Ing. Lucie Rychlíková

Ing. David Trégler

SOŠE a COP, Hluboká nad Vltavou

Ing. Zdeňka Píchová, vedoucí ekonomického úseku

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň

Ing. Rudolf Vacovský, zástupce ředitele
Sekce pro práce pod napětím

Sekce práce pod napětím při ČSZE byla ustavena v květnu 2002. V červnu 2002 se ČSZE jejím prostřednictvím stal plnoprávným členem asociace práce pod napětím Live Working Association (LWA). LWA je dobrovolné sdružení zástupců zemí, kde se provádějí práce pod napětím, přičemž Maďarsko, Francie, Itálie, Portugalsko, Španělsko, Německo, Rumunsko, Česká republika, Polsko a Chorvatsko mají statut plnoprávného člena, Irsko a Slovinsko jsou členy přidruženými.

Počínaje rokem 1992 každý plnoprávný člen sdružení - členská země - uspořádala mezinárodní konferenci o údržbě a práci pod napětím - ICOLIM.

V roce 2006 ČSZE ve spolupráci s LWA a agenturou V.M.EST uspořádala v Praze 8. ročník konference ICOLIM. Od roku 2008 se perioda pro konání konference prodloužila na tři roky.

13. ročník konference ICOLIM se uskuteční v termínu 1. - 3. 7. 2020, v Turínu.

Aktuální informace je možno sledovat na www.icolim2020.org.

V. mezinárodní konference práce pod napětím se konala v termínu 18. - 19. 9. 2018 v Sokolnicích, tuto konferenci pořádal ČSZE ve spolupráci se SŠEE Sokolnice.Tajemník sekce PPN a člen SC LWA:

OMEXOM GA Energo s.r.o.

Ing. Stanislav Motejzík


Sekretář:         

Ing. Kateřina Janatková

                           

Členové:                

Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice

Ing. Oldřich Životský

​Mgr. Marek Jelínek


SOUE Plzeň

Ing. Jaroslav Černý

Bohumír Sobotka


SOŠE COP Hluboká n. Vltavou

Ing. Pavel Zasadil

Ing. Jan Kašpar


ČEZ Distribuce, a. s.

Ing. Václav Žid - člen TC LWA

František Diblík

Pavel Zuček


E.ON Servisní, s. r. o.

Ing. Lubomír Vojtek

Martin Schlinger


OMEXOM GA Energo s.r.o.

Petr Prokeš, DiS. 

Jiří Pastor