ARPEX MORAVA s.r.o.
Teslova 873/2
702 00 Ostrava – Přívoz
Aleš Pokluda
E-mail: ales.pokluda@arpex.cz

Asociace energetických manažerů, z.s.
Ortenovo náměstí 15a
170 00 Praha 7
Bc. Zuzana Šolcová
E-mail: solcova@aem.cz

AZ Elektrostav, a.s.
Bobnická 2020
288 01 Nymburk
Ing. Jindřich Oupický
E-mail: oupicky@az-elektrostav.cz

Com – Pakt Energy, a.s.
Vlastibořská 2840/1
193 00  Praha 9
Ing. Petr Beneš
E-mail: benes.petr@com-pakt.cz

ČEPS, a.s.
Elektrárenská 774/2
101 52  Praha 10
Mgr. Diana Procházková
E-mail: prochazkova@ceps.cz

ČEPS Invest, a.s.
Elektrárenská 774/2
101 52  Praha 10
Ing. Jiří Jílek, MBA
E-mail: jilek@cepsinvest.cz

 

České sdružení regulovaných
elektroenergetických společností

Na hroudě 19/2149
100 00  Praha 10
Mgr. Hana Tošovská
E-mail: tosovska@csres.cz

ČEZ, a. s.
Duhová 2/1444
140 53  Praha 4
JUDr. Michal Jedlička
E-mail: michal.jedlicka@cez.cz

DRIBO, spol. s r. o.
Pražákova 36
619 00  Brno
Ing. Dalibor Bartoš
E-mail: dbartos@dribo.cz

E.ON Česká republika, s. r. o.
Bozděchova 344/2
150 00  Praha 5
Milan Kroupa
E-mail: milan.kroupa@eon.cz

EGÚ Brno, a.s. 
Hudcova 487/76a
612 00  Brno
Kateřina Kalianková
E-mail: katerina.kaliankova@egubrno.cz

EL-INSTA ENERGO s.r.o.
Žižkova 427
Hrušovany u Brna 664 62
Ing. Jiří Karban
Email: jkarban@el-insta.cz

Elektrárna Chvaletice a.s.
K Elektrárně 227
533 12  Chvaletice
Ing. Luboš Pavlas
E-mail: l.pavlas@sev-en.cz

ELEKTROTRANS a.s.
Ringhoferova 115/1
155 21  Praha 5
Ing. Ladislav Urban
E-mail: urban.ladislav@elektrotrans.cz

Energetický a průmyslový holding, a.s.
Pařížská 130/26
110 00 Praha 
Dimitrije Maksimović 
E-mail: dmaksimovic@ephholding.cz

Energon Energy Solutions, s.r.o. 
Budějovická 601/128
140 00 Praha 4
Tomáš Korba
E-mail: korba@energon.cz

Energotrans, a.s.
Duhová 1444/2
140 00 Praha 4 – Michle
Ing. Miroslav Krpec
E-mail: miroslav.krpec@cez.cz

KPP Energy s.r.o.
Na bělidle 275
430 01 Chomutov
Ing. Petra Píclová
E-mail: piclova@kppenergy.cz

Landis+Gyr s.r.o.
Plzeňská 5a/3185
150 00 Praha 5
Ing. Jaroslav Hendrych
E-mail: jaroslav.hendrych@landisgyr.com

OMEXOM GA Energo s.r.o.
Na Střílně 1929/8
323 00 Plzeň – Bolevec
Zdeněk Židek
E-mail: info@gaenergo.cz

Ostrovská teplárenská, a.s.
Mořičovská 1210
363 38  Ostrov
Ing. Tibor Hrušovský
E-mail: hrusovsky@ostrovska-teplarenska.cz

Pražská energetika, a.s.
Na Hroudě 1492/4
100 05  Praha 10
Ing. Pavel Elis, MBA
E-mail: pavel.elis@pre.cz

Pražská teplárenská a.s.
Partyzánská 1/7
170 00  Praha 7
Ing. Mgr. Miroslav Zajíček, MA, Ph.D.
E-mail: miroslav.zajicek@veolia.com

PREdistribuce, a.s.
Svornosti 3199/19a
150 00  Praha 5
Ing. Milan Hampl
E-mail: milan.hampl@pre.cz

RGV a.s.
J. Opletala 2403/10
690 02  Břeclav
Ing. Lubomír Nevělík
E-mail: nevelik@rgv.cz

SYSTHERM s.r.o.
K Papírně 26
312 00 Plzeň
Jan Kazda
E-mail: jan.kazda@systherm.com

Teplárenské sdružení České republiky
Partyzánská 1/7
170 00  Praha 7
Ing. Martin Hájek, Ph.D.
E-mail: hajek@tscr.cz

Teplárna Otrokovice a.s.
Objízdná 1777
765 02  Otrokovice
Ing. Petr Jeník
E-mail: petr.jenik@tot.cz

 

Union Grid s.r.o.
Václavské náměstí 846/1
110 00 Praha 1
Ing. Petra Sázavská
E-mail: info@uniongrid.cz

United Energy, a.s.
Teplárenská 2
434 03  Most – Komořany
Ing. Milan Boháček
E-mail: milan.bohacek@ue.cz

VČE – montáže, a.s.
Arnošta z Pardubic 2082
531 17 Pardubice
Drahomíra Valentová 
E-mail: drahomira.valentova@vcem.cz

ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická a informatická
Technická 2
166 27  Praha 6
prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.
E-mail: dean@fel.cvut.cz

ČVUT Praha, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Břehová 7
115 19  Praha 1
doc. Ing. Miroslav Čech, CSc.
E-mail: miroslav.cech@fjfi.cvut.cz

ČVUT Praha, Fakulta strojní
Technická 4
166 07  Praha 6
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
E-mail: dekan@fs.cvut.cz

 

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola
Jana Palacha 1840
272 01  Kladno
Ing. Miroslav Dundr
E-mail: dundr@spskladno.cz

Střední průmyslová škola Třebíč
Manželů Curieových 734
674 01 Třebíč
Ing. Petra Hrbáčková
E-mail: phrbackova@spst.cz

Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské
Poděbradská 1/179
190 00  Praha 9
Mgr. Josef Ležal
E-mail: lezal@copth.cz

Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o.
Hradecká 1151
500 03 Hradec Králové
Ing. Jan Lang
E-mail: lang@ssakhk.cz

Střední škola elektrotechnická, příspěvková organizace
Na Jízdárně 30
702 00  Ostrava 2
Ing. Tomáš Führer
E-mail: tfuhrer@sse-najizdarne.cz

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta strojního inženýrství
Pasteurova 1
400 96 Ústí nad Labem
doc. Ing., Bc. Vladislav Síťař, Ph.D.
E-mail: vladislav.sitar@ujep.cz