Sekretář:

Ing. Kateřina Janatková

Činnosti komise:

Hlavním úkolem komise je vystupovat jako zástupce zaměstnavatelů při jednání o kolektivní smlouvě vyššího stupně s odborovými svazy.

Zaměření činnosti komise:

  • Vést kolektivní vyjednávání s odborovými svazy o uzavření dodatku KSVS
  • Příprava seminářů k problémům novinek Zákoníku práce a kolektivního vyjednávání