Sekretář:

Ing. Richard Vidlička, MBA

Činnosti komise:

Navazuje na zásady stanovené vládním dokumentem Bezpečností strategie ČR při zpracování základních strategických a koncepčních dokumentů a legislativních opatření v oblasti bezpečnosti a obrany státu. Sleduje jeho uplatnění z pohledu působnosti členů Svazu. Současně vychází ze zkušeností získaných při likvidaci krizových situací v minulých letech
v souvislosti s právy a povinnostmi vyplývajícími ze současné legislativy a z potřeby komunikace s vnějšími orgány a organizacemi.