Sekretář:

Martina Jaroušková

Činnosti komise:

Energetické a teplárenské subjekty ČSZE jsou kromě poplatků za znečišťování ovzduší vystavovány požadavkům na náhrady škod vznikajících na zemědělské a lesní produkci.

Energetické, teplárenské i ostatní společnosti emitující produkty spalin realizovaly na základě zákonů o ochraně ovzduší významná technická opatření ke snižování emisního zatížení životního prostředí v hodnotě cca 60 miliard korun. Výrazné snížení emisí látek znečišťujících ovzduší ze zařízení energetických a teplárenských subjektů se však nepromítá
do současné praxe uplatňování náhrady škod na lesní produkci.

Komise pro objektivizaci náhradových řízení (KNŘ) byla ustavena v roce 1996 a jejím cílem je plnění požadavku členských subjektů ČSZE na koordinaci činnosti a zájmů jeho členů na přípravě technických a legislativních opatření k objektivnímu stanovení případných škod z průmyslové činnosti a podílu energetických a teplárenských společností na nich.

Komise sdružuje řadu odborníků na uvedenou problematiku, reprezentujících široké spektrum profesionálních činností – právníků, ekologů, provozních ekonomů a vedoucích manažerů, zástupců celého spektra znečišťovatelů ovzduší z oblasti energetiky, teplárenství, dolů, hutí, dopravy, stavebnictví, sklářského, textilního a chemického průmyslu atd.

Řídícím orgánem zastupující členy Komise je Rada Komise pro objektivizaci náhradových řízení, která je složena ze zástupců členských subjektů ČSZE a zástupců českého průmyslu.  Cílem je plnění požadavku členských subjektů ČSZE na koordinaci  procesu přípravy technických a legislativních opatření k objektivnímu stanovení případných škod z průmyslové činnosti a podílu energetických a teplárenských společností na nich.

Rada KNŘ se schází dle aktuálních potřeb  v reakci na vývoj problematiky soudních sporů a otázek environmentální politiky v energetice a teplárenství.