Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená na období let 2017 – 2023 mezi Odborovým svazem ECHO, Českým odborovým svazem energetiků a Českým svazem zaměstnavatelů
v energetice, ve znění dodatku č. 5, ke stažení zde.