Představenstvo

Předseda:
Ing. Petr Jeník
předseda představenstva
Teplárna Otrokovice a.s.
e-mail: petr.jenik@tot.cz

Místopředseda:
Ing. Pavel Elis, MBA
předseda představenstva a generální ředitel
Pražská energetika, a. s., Praha
e-mail: pavel.elis@pre.cz

Členové:
Mgr. Tomáš Drápela
předseda výkonné rady
Teplárenské sdružení, Praha
e-mail: tomas.drapela@plzenskateplarenska.cz

JUDr. Michal Jedlička
Útvar evropské agendy
ČEZ, a. s., Praha
e-mail: michal.jedlicka@cez.cz

Ing. Luboš Pavlas
předseda představenstva a generální ředitel
Sev.en EC, a. s., Chvaletice
e-mail: l.pavlas@7.cz

Mgr. Diana Procházková
ředitelka sekce HR a korporátní služby
ČEPS, a. s., Praha
e-mail: prochazkova@ceps.cz

Ing. Richard Vidlička, MBA
člen představenstva a ředitel
Český svaz zaměstnavatelů v energetice, Praha
e-mail: vidlicka@csze.cz

Dozorčí rada

Předseda:
Ing. Jiří Staněk
Útvar finančního řízení a alokace zdrojů DKE
ČEZ, a. s., Praha
e-mail: jiri.stanek03@cez.cz

Členové:

Ing. Tomáš Bělohoubek
jednatel společnosti
E.ON Česká republika, s. r. o., České Budějovice
e-mail: tomas.belohoubek@eon.cz

Ing. Mgr. Miroslav Zajíček, MA, Ph.D
vedoucí obchodní strategie
Veolia Energie ČR, a.s., Ostrava
e-mail: miroslav.zajicek@veolia.com

Sekretariát

Ředitel:

Ing. Richard Vidlička, MBA

Zaměstnanci sekretariátu:

Petra Nováková – asistentka ředitele

Jiřina Dubová – finanční manažer

Ing. Kateřina Hamzová – redakce časopisu Energetika

Ing. Štěpán Harašta – legislativa, vzdělávání, odborné školství

Ing. Lucie Horová – Sekce EURELECTRIC

Ing. Kateřina Janatková – projekty, kolektivní vyjednávání, BOZP, PPN

Martina Jaroušková – projekty, teplárenství, náhradová řízení, daně

Ing. Zdeněk Liška – konzultant senior

Ing. Karel Šimeček – Sekce SVSE