Sekretář:

Martina Jaroušková

Činnosti sekce:

Sleduje aktuální otázky a novinky v daňové problematice, které  prezentuje členským subjektům ČSZE. Pořádá semináře, na kterých vystupují experti ze státní správy, zástupci odborné veřejnosti i členských subjektů ČSZE.